MÜZE BİNASI

Bina Osmanlı İmparatorluğu'nda posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından itibaren Yenicami avlusu posta hizmetlerinde merkez olarak kullanılmıştır. Bu alandaki önceleri Evkaf Nezareti'ne ait olup cizye vergisinin alındığı yer olan büyük ahşap bina, hayvanların sığmasına uygun bir avluya sahip olması, şehir ticaretine ve sahile yakın bir yerde bulunması sebebiyle "Postahane-i Âmire"ye dönüştürülmüştür. 1870 yılında Posta ve Telgraf idareleri birleştirilerek bir nezaret idaresine verilince Postahane-i Âmire'ye "İstanbul Postanesi" adı verilmiştir. Zamanla bu ahşap binaya nezaret kalemleriyle posta servisleri sığmadı ve daha geniş bir binaya ihtiyaç duyulmuştur. Ahşap yapı 1890 yılında yıktırılmış, yerine 23 Eylül 1892’de, şimdi Türkiye İş Bankası Müzesi'ne ev sahipliği yapan kâgir bina hizmete girmiştir.

1909 yılında İstanbul Postahanesi, Sirkeci'de yapımı biten Büyük Postahane'ye taşınmış, Yenicami binası ise 1917 yılında kurulan Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'na devredilene dek "paket postahanesi" hizmeti vermiştir.

1927'de Türkiye İş Bankası'nın İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiyle Yenicami'deki bina İş Bankası'na devredilmiştir. Devirden sonra banka şubesi olarak kullanılmak üzere çeşitli tadilatlar yapılmıştır. Çalışmalar süresince Banka'nın 70 kişiyi bulan personelinin yerleşmesi için yeni odalar oluşturulmuştur. 20 Şubat 1928 tarihinde bina, İş Bankası İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. İstanbul'da diğer şubelerin açılmaya başlamasından bir süre sonra 1950'li yıllarda Yenicami Şubesi adını almış, bina 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılmıştır.

2005 yılında binanın Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açılması için çalışmalar başlamıştır. Binanın banka şubesi olarak kullanılmaya başladığı dönemlerdeki orijinal yapısına ait sabit mobilyalar ve detaylar olduğu gibi muhafaza edilerek, müze işlevinin gerektirdiği iklimlendirme, güvenlik ve aydınlatma sistemleri eklenmiştir. Bodrum katta bulunan Ana Kasa ve Kiralık Kasa Daireleri sergilemeye açılmak üzere düzenlenmiş, arşiv olarak kullanılan depolardan biri koleksiyonların saklanması için hazırlanırken, diğeri atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için 50 kişilik bir salona dönüştürülmüştür.

Binanın giriş katı, banka şubesi kullanımına tamamen sadık kalınarak bankoları ve kasalarıyla sergi alanı olarak tasarlanmıştır. İş Bankası Kültür Yayınları kitap satış mağazası bu katta konumlandırılmıştır. Birinci kattaki odalar koleksiyon sergileri, ofisler ve ıslak hacimler için kullanılmıştır.

KALICI SERGİ

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin, içinde bulunduğu binanın iki katına yayılmış koleksiyonundan oluşan kalıcı sergisi yıl boyu ziyarete açıktır. Kalıcı sergi, binanın üst katındaki birinci salondan başlar. Birbirini takip eden sekiz salon boyunca; kuruluş, kumbara ve tasarruf, iştirakler ve büyüme, Şişecam, reklam ve tanıtım, yurtdışı şubeleri ve teknoloji temaları çerçevesinde İş Bankası’nın Cumhuriyet’le yaşıt tarihinin kısa bir özeti kronolojik olarak ziyaretçiye aktarılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Banka’nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için de özel bir salon ziyarete açıktır.

Sabit sergi, bodrum katta devam etmektedir. Bankalarda çok az yetkili insanın girebildiği ana kasa dairesi ve müşteri kullanımına açık kiralık kasa dairesi, Müzede gezi alanı olarak kurgulanmıştır. Bu iki kasayı bağlayan koridorda ışıklar ve seslerden oluşan hareketli bir enstalasyon bulunmaktadır.

KİTAP SATIŞ MAĞAZASI

Müzede, ziyaretçilerin çeşitli indirimlerden de yararlanabileceği bir Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları satış mağazası bulunmaktadır.