MÜZE BİNASI

İtalyan mimar Guilio Mongeri tarafından tasarlanan İş Bankası Üçüncü Genel Müdürlük binası, kasa dairelerinin yer aldığı bodrum kat ve zemin üzerinde dört kat olarak inşa edilmiş, ikizkenar üçgen bir plan üzerine oturmaktadır. Binanın girişindeki mukarnaslı kolonlar, Osmanlı sivri kemerleri ve üzerindeki floral bezemeler ulusal mimari akımını vurgulamaktadır. Dışarıdan katlara bakıldığında zemin, ara üç kat ve en üst kat olarak bölümlenen bina Rönesans üslubunu taşımakta, cephedeki Banka ismi ve girişin üzerindeki gölgelik Art Nouveau tarzına yaklaşmaktadır. Oval biçimde tasarlanan ana holün üstünde yer alan vitray hem holün hem de üst katın daha aydınlık olmasını sağlamaktadır. Vitrayda, elinde gücü temsil eden yılanlı asası, başında ve ayaklarında hızına gönderme yapan kanatlarıyla mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvir edilmiştir. Vitray, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin ortak şirketi olan  “Corvaya e Bazzi” imzasını taşımaktadır.

Yapı, 1927 yılında açılan ve Alman Profesör Hermann Jansen’in kazandığı Ankara İmar Planı Yarışmasında merkez alınan “Hakimiyet-i Milliye” meydanına bakan köşede bulunmaktadır, İstasyon Caddesi’ne ve Çankaya’ya doğru uzanan bulvara hakimdir. Bina, Cumhuriyet’in ulusal ekonomi ile ilgili politikalarını ve kurumlarını görünür kılan Bankalar Caddesi üzerindeki sembolik konumu ile de ‘erken cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi’nin günümüze ulaşmış önemli örneklerinden biridir.

Binanın açılışından hemen sonra, 22 Ekim 1929 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ziyaret edilmiş, ziyaret günü çekilen fotoğraflar dönemin gazetelerine haber olarak yansımıştır. 

1976 yılında Genel Müdürlüğün Kavaklıdere’deki Gökdelen’e taşınmasının ardından bina uzun yıllar Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Merkez Şube olarak hizmet vermiştir

KALICI SERGİ

Kalıcı sergi alanlarının ilki, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte başat hale gelen ‘iktisadi bağımsızlık’ idealini –tematik ve kronolojik başlıklarla- anlatan bölümdür. Müze’ye adını veren bu sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı, Türkiye İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılmaktadır. Zemin katta yer alan sergi, milli bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk on yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurtdışı şubeleri gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Atatürk’ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde fotoğraf çekildiği ilk İdare Meclisi salonu olan Mavi Salon, 1956 yılında dekore edilip bugün de Banka’nın Yönetim Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan Büyük Toplantı Salonu ve Banka’nın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın makam odası gibi tarihi dokusu korunmuş alanlar birinci katta yer almaktadır. Ayrıca bu katta, kuruluşundan bugüne Türkiye İş Bankası’nın Genel Müdürlük binaları anlatılmaktadır. 

Müzenin ikinci katında; Bankanın geçmişten bugüne iletişim faaliyetleri ve toplumsal yaşama katkıları yer almaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren reklam aracılığıyla geniş kitlelere hitap eden Türkiye İş Bankası’nın, yıllar içinde reklamlar aracılığı ile topluma verdiği mesajlar İletişim Yolculuğu Sergisinde bir araya gelmiştir. Tek tek ve toplu gösterimlerde yüzlerce reklam filmi ve basılı işin yanında 60 kadar özgün nesnenin izlenebildiği sergide, yıllar içinde geliştirilen mecralar, sektörün duayenleriyle ilgili ayrıntılar ve teknoloji kullanımının farklı dönemlerine ışık tutan uygulamalar da bulunmaktadır. Katın diğer kısımlarında ise kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, 1956 yılında Hasan Âli Yücel tarafından kurulan ve o tarihten itibaren ülkenin yayın hayatına büyük katkıları bulunan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, eğitim alanında yapılan yardımlar, TEMA Vakfı ile ortak yürütülen projeler, arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi ve İş Sanat temaları sergilenmektedir.

Son olarak müzenin bodrum katında, “Müşterinin Kalesi” olarak adlandırılan Kiralık Kasa Dairesi de ziyaretçileri ağırlamaktadır.

KİTAP SATIŞ MAĞAZASI

Müzede, ziyaretçilerin çeşitli indirimlerden de yararlanabileceği bir Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları satış mağazası bulunmaktadır.